Hoe kan u ons helpen?


De onafhankelijkheid van de vereniging is verzekerd door de talrijke privé-schenkers die hun financiële steun bijdragen.
Deze eigen financiële bronnen zijn één van de noodzakkelijke voorwaarden om tot cofinancieringsmechanismen te komen, opgesteld door de Belgische en Europese openbare instellingen.

Als ACTEC projecten kan steunen, dan is dit dankzij de steun van haar talrijke schenkers. Elke bijdrage, hoe klein ze ook moge zijn, is voor ACTEC een reden om zijn missie verder te zetten.

Deze bijdrage kan u heel gemakkelijk uitvoeren door:

  • Een storting op de bankrekening van ACTEC:
    IBAN : BE71 0011 4483 0069
    BIC : GEBABEBB
    Met de vermelding “steun aan ACTEC”  
  • Een permanent order: voor een vereniging zoals ACTEC, is het noodzakkelijk om het budget dat we aan projecten kunnen uitgeven te voorzien. Hierbij vindt u een in te vullen formulier dat u aan uw bank kan overhandigen.
  • Legaat of testament: ACTEC is in staat om een legaat of gift met verminderde erfenisrechten te ontvangen. Een gedeelte van uw erfenis kan duizenden mannen, vrouwen en kinderen helpen… Neem contact op met onze notaris of direct met ons om uw wensen voor het leven na uw dood te verwezenlijken...

Onze jaarrekening word nagekeken door een erkende ondernemingsrevisor en eveneens door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën.


ACTEC kan fiscale attesten afleveren voor giften van minstens 40 euro.Onze gecontroleerde jaarrekening word gepubliceerd op transparante wijze op www.donorinfo.be en www.ngo-openboek.be
Designed and developed by: Antorcha Web