Ontwikkeling


Na 30 jaar activiteiten is het voor ons moeilijk om het geheel van onze acties samen te vatten. De resultaten van onze projecten kunnen niet herleid worden tot enkele getallen en tabellen. Hoe kunnen we in cijfers uitdrukken wat in een gezin veranderde dankzij een technische en algemene opleiding die een moeder ontving? De huisvesting, de voeding, de gezondheid, de opvoeding van elk gezinslid zijn hierdoor vooruitgegaan. Een grotere stabiliteit en familiale vrede zijn ook vaak het resultaat van een dergelijke actie. Duizenden persoonlijke verhalen vormen de achtergrond van de sociale balans van ACTEC. Niettemin moeten we als instelling enkele indicatoren van onze actie geven. Deze indicatoren zijn niet de samenvatting van ons werk, maar slechts een weerspiegeling ervan.We denken inderdaad dat de ontwikkeling ook een gezonde “kwantitatieve” evaluatie moet ondergaan, want de beschikbare middelen zijn beperkt en het komt er op aan ze zo goed mogelijk te gebruiken. Daarenboven schenkt ons concept van ontwikkeling een bijzondere aandacht aan de duurzaamheid van de ondernomen acties. Het volstaat niet technische opleidingscentra te bouwen en uit te rusten. Ze moeten lange tijd dienen en talrijke personen kunnen opleiden. Sedert jaren verzorgt het team van ACTEC de opvolging van de voorbije acties om de resultaten op lange termijn van de projecten die sedert 1982 ondernomen werden, te meten. Een vaststelling is opluchtend: niettegenstaande vergissingen en mislukkingen, blijft het merendeel van de projecten volop werken. Velen hebben overigens hun actie verbeterd en uitgebreid na verloop van onze steun.


Designed and developed by: Antorcha Web