Schenkers


De menselijke ontwikkeling die ACTEC met zijn partners promoot, is de vrucht van de gulheid van onze schenkers. Door ons te steunen zetten ze ons ertoe aan te handelen ten gunste van mannen en vrouwen die waardig willen leven. ACTEC wordt op die manier een tussenschakel die een solidariteitsboodschap overbrengt tussen Noord en Zuid.


Zowel in het Noorden als in het Zuiden verlangen we ernaar dat elke mens een ware kans tot ontplooiing krijgt door zijn talent en werk. “Alleen kunnen we niets. Samen kunnen wij alles”. We proberen die boodschap getrouw aan onze Zuiderse partners over te brengen. Bewust van hetgeen ze zelf gekregen hebben, wensen onze schenkers dat hun medemensen in de ontwikkelingslanden ook het beroep kunnen leren dat zo nodig is voor het leven.


Onze projecten worden ook door openbare geldschieters ondersteund. De Belgische federale regering (via DGD) en de Europese Commissie hebben ACTEC erkend als NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Na een grondige studie van elk project vertrouwt DGD ons het geld van de belastingbetalers toe, wat ons toelaat de impactvan onze actie te verveelvoudigen..
De cofinanciering met openbare instellingen is mogelijk dankzij privé-schenkers. De filosofie van de cofinanciering ligt immers in de vermenigvuldiging van de inspanningen van de privé-schenkers. Voor elke euro die we van een particulier krijgen, schenkt de overheid een subsidie van 4 euro waarmee ACTEC nog meer personen kan helpen.


ACTEC kan fiscale attesten afleveren voor giften van minstens 40 euro.
Designed and developed by: Antorcha Web