Technische en professionele opleidingen

ACTEC hecht een bijzonder belang aan opleiding, want het is de beste manier om de armoede en de sociale uitsluiting te bestrijden. De ontwikkelingslanden hebben behoefte aan geschoolde personen die zich met hun knowhow in de lokale economie kunnen inschakelen. Te vaak hebben de grote of kleine ondernemingen van die landen, gebrek aan personen die volgens de internationale standaarden kunnen produceren. In een geglobaliseerde wereld heeft dit een gebrek aan competitiviteit en een geleidelijke verarming tot gevolg.

Goed verricht werk

Ons hoofddoel is de menselijke persoon, als doel en motor van de ontwikkeling van de gezinnen, gemeenschappen en volkeren. Arbeid staat centraal in onze strategie om de levensomstandigheden van onze projectbegunstigden te verbeteren.

Een beroep voor iedereen is onze leuze

Dankzij een beroep:

  • vinden onze begunstigden een werk dat hen toelaat tegemoet te komen aan de behoeften van hun gezinnen
  • vinden ze hun waardigheid terug terwijl ze hun talenten uitoefenen, hun persoonlijkheid ontplooien, een plaats vinden in de maatschappij en zich werkelijk nuttig voelen
  • dragen zij bij tot de economische vooruitgang van hun gemeenschap door de inbreng van hun professionele knowhow

Designed and developed by: Antorcha Web