Wettelijke vermeldingen


Onze website www.actec-ong.org is uitgegeven door ACTEC Een beroep voor iedereen, vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1982. ACTEC is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) gespecialiseerd in Ontwikkelingssamenwerking.

Hoofdkantoor:
Boulevard Auguste Reyers 207 bte 6 - 1030 1030 Brussel – België.

Bedrijfsnummer: BE 0424.198.222 RPM Brussel

Contact: Email : brussels@actec-ong.org
Tel: +32 (2) 735 10 31
Fax : +32 (2) 736 03 77

Het organigram van ACTEC is hier beschikbaar.

Onze statuten zijn publiek en officieel gepubliceerd op de website van het Belgisch Staatsblad.

Onze rekeningen zijn jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor. Ze zijn eveneens gecontroleerd door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën. Onze jaarrekening wordt neergelegd en kan eraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank van België.

Designed and developed by: Antorcha Web