Onze partners


De methodologie en de benadering van ACTEC in het projectbeheer berust op een partnerschap. Wij steunen inderdaad duurzame topkwaliteit projecten met de hulp van onze lokale partners die door het ACTEC-team op een zorgvuldige manier geselecteerd werden. Onze partners zijn zeer betrouwbaar en hebben in het verleden hun uitvoeringscapaciteiten en projectbeheer bewezen.

Onze partners voeren de projecten uit, die ze ons voorgesteld hebben en die uiteraard ook in eerste instantie aan een diepgaande analyse onderworpen worden.


Dit systeem biedt als voordeel voor ACTEC (en haar schenkers) dat er geen dure expats in het Zuiden noodzakelijk zijn, in de mate dat het lokaal personeel voldoende bekwaam is om het project dagelijks te volgen. Het houdt dus ook in dat de betrokken partner het project van A tot Z kan uitvoeren onder de controle van de ACTEC projectverantwoordelijke die minstens één keer per jaar het project bezoekt. De partners worden ook graag jaarlijks uitgenodigd om onze burelen in Brussel te komen bezoeken.


De actie van ACTEC is erop gericht onze partners in het Zuiden te versterken. Onze ontwikkelingsstrategie steunt op het subsidiariteitsprincipe. De organisaties van het Zuiden moeten de ontwikkeling van hun land op zich nemen. Onze rol bestaat erin hen te helpen in de verwezenlijking van hun doel, maar zonder hen te vervangen. Ons werk berust op wederzijds vertrouwen en respect die uit onze gezamelijke missie voortvloeien. We hechten zeer veel belang aan het professionalisme van de lokale partners opdat de opgezette programma's hun doel op lange termijn zouden bereiken.

Lees verder
Designed and developed by: Antorcha Web