ACTEC - Onze partners


De duur van een project is gewoonlijk 2 tot 5 jaar, maar de rol van ACTEC is niet beperkt tot het project zelf. Wanneer een project is afgerond, voeren wij -om de 2 jaar- een enquête door om de evolutie van het aantal begunstigden te kunnen volgen.
De NGO's van het Zuiden waarmee we samenwerken, zijn onze partners. De impuls tot solidariteit die door ACTEC wordt gestimuleerd, wordt door deze verenigingen in concrete acties omgezet. Dankzij onze lokale partners blijft ons streven naar solidariteit geen ijdel woord, maar wordt ze een concrete werkelijkheid voor de begunstigden.


ACTEC ontwikkelt de civiele maatschappij in de ontwikkelingslanden. De Zuiderse staten hebben niet het vermogen om alle basisdiensten aan hun bevolking aan te bieden. Bovendien wordt de werking van die Staten vaak belemmerd door een overdreven bureaucratie, door corruptie, enz. Onze partners zijn plichtbewuste burgers die zich als taak hebben gesteld mee te werken aan de ontwikkeling van hun land en die niet alles van de Staat verwachten. Wij vragen aan onze lokale partners in de mate van het mogelijke mee te werken met de lokale overheid. Heel dikwijls worden onze projecten als voorbeeld genomen door openbare instellingen, die zich erdoor laten inspireren. Op die manier zorgt onze inbreng ervoor dat de impact van plaatselijke initiatieven op grotere schaal vruchten voortbrengt.

Designed and developed by: Antorcha Web