Olympiades voor Solidariteitsstudies


De Olympiades voor Solidariteitsstudies zijn een innoverende opvoedings- en bewustmakingsactie voor ontwikkelingssamenwerking. Gedurende één maand, worden jongeren uit het Noorden en het Zuiden in éénzelfde actie samengebracht.

Het idee is zeer eenvoudig: “Al studerend...werk je mee...”. Voor elk studieuur in het kader van deze Olympiades wordt één euro gestort door één van onze schenkers, ten gunste van een opleidingsproject in een ontwikkelingsland. Op deze manier begrijpen jongeren dat ze op eenvoudige wijze, namelijk via hun studieïnspanning eerder dan met financiële middelen, kunnen bijdragen aan een ontwikkelingsproject voor een meer solidaire wereld.

Lees verder


Designed and developed by: Antorcha Web