Verloop van een project


De opstart van een project vloeit steeds voort uit een vraag van de lokale bevolking en het initiatief van een NGO uit het Zuiden. Het personeel van ACTEC voert terplaatse een identificatiezending uit om de begunstigden en hun behoeften te leren kennen en de verantwoordelijken van onze toekomstige plaatselijke partner te ontmoeten.
De uitvoering van het project vraagt de opstelling van een allesomvattend dossier en de identificatie van de eventuele schenkers die de nodige fondsen zullen aanbrengen voor de uitvoering van onze actie. Deze fase van planning en voorbereiding vergt tijd, wat onontbeerlijk is om de samenhang tussen de verschillende geplande activiteiten te verzekeren.
Wanneer het project precies is opgesteld en men beslist heeft samen te werken, wordt een akkoord getekend tussen onze twee verenigingen.
Het project gaat vervolgens van start. De feitelijke realisatie kan beginnen: bouw en vernieuwing van de infrastructuren, technische opleidingscursus voor de begunstigden, bijkomende opleiding van het onderwijzend en administratief personeel, gemeenschapsorganisatie, enz.
Gedurende het verloop van het project volgen we de ondernomen acties op. Jaarlijks gaat ACTEC op veldwerk terplaatse om de vooruitgang van het project te evalueren en eventuele problemen in ons partnership op te lossen.
Voor ACTEC kent een project geen einde. Wanneer onze financiële inbreng eindigt, evalueren we samen de bereikte resultaten. Maar het project is niet afgelopen... integendeel! Het gaat geheel autonoom verder. We zijn fier het te zien groeien en zich na onze tussenkomst verder te zien ontwikkelen.
Designed and developed by: Antorcha Web