Resultatenrekening


Resultatenrekening (€)
 
Inkomsten 2015 2016
   
Subsidies van de Belgische overheid (DGD) 3.154.777 2.540.015
Subsidies van de EU 0 0
Subsidies van CGRI/DRI 35.500 28.207
Giften en bijdragen 1.148.641 1.502.124
Andere bedrijfsopbrengsten 15.506 13.572
Financiële Opbrengsten 21 1
Uitzonderlijke inkomsten 0 0
   
Totaal 4.354.445 4.083.919
 
Uitgaven 2015 2016
   
Bijdragen aan de projecten 3.943.785 3.308.933
Goederen en diensten 68.614 81.086
Lonen 332.466 332.264
Afschrijving en voorzieningen 12.581 14.873
Voorzieningen 1.058 333.522
Overige bedrijfskosten 3.942 4.346
Financiële uitgaven 2.378 863
Uitzonderlijke uitgaven 0 0
 
Totaal 4.364.824 4.075.887
 
saldo -10.379 8.032

Onze rekeningen zijn jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor. Ze zijn eveneens gecontroleerd door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën.

Onze gecontroleerde jaarrekening word gepubliceerd op transparante wijze op www.donorinfo.be en www.ong-livreouvert.be.

Onze jaarrekening word neergelegd en kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank van België.
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013

Designed and developed by: Antorcha Web