Visie & Missie


Een droom

Een rechtvaardige wereld waarin elke persoon de opportuniteit heeft om zijn eigen ontwikkeling te bepalen.

Een missie

EEN BEROEP VOOR IEDEREEN.We streven ernaar om de rol en de onafhankelijkheid van armen te versterken door beroepsopleiding.

Een strategie

SUBSIDIARITEIT EN PARTNERSCHAP.Onze lokale partners zijn verantwoordelijk voor het verwezenlijken van onze ontwikkelingsprogramma's.

Een methodologie

STEUN AAN LOKALE STRUCTUREN. Onze projecten versterken de capaciteiten van onze partners in het Zuiden om de technische en beroepsopleidingsprogramma's autonoom uit te voeren.

Activiteiten

 • Opbouw en uitrusting van technische en beroepsopleidingscentra
 • Duurzame microkredietfondsen
 • Opleiding van trainers
 • Capaciteitsopbouw in het Zuiden
 • Zuid-Zuid samenwerking en -uitwisseling tussen onze lokale partners

Concreet

Voor elk project worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd, die te bereiken zijn op het einde van onze werking: verwezenlijking van infrastructuur, implementatie van programma's die voldoen aan de behoeften van de doelgroepen, aantal begunstigden, mate van financiële autonomie, duurzaamheid, enz.

 • Pilootprojecten voor beroepsopleiding
 • Duurzaamheid van opleidingsprogramma's
 • Technische en economische levensvatbaarheid op lange termijn
 • Verbetering van de levensomstandigheden van de begunstigden

Resultaat

Het verhaal van elke begunstigde is uniek en persoonlijk: het zou utopisch zijn om al onze resultaten of acties proberen samen te vatten. Desalniettemin worden indicatoren vastgelegd voor elk project om implementatieopvolging mogelijk te maken:

 • Aantal jaarlijkse begunstigden per project
 • Betrokkenheid en actieve participatie van de begunstigden
 • Mate van opname in de arbeidsmarkt
 • Kwaliteit van de opleidingsprogramma's (erkenning van de diploma's)
 • Zelfstandigheidsniveau en zelffinanciering
 • Gemeenschappelijke organisatie
Designed and developed by: Antorcha Web